OSP Kamienica Polska Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica Polska

ZARZĄD

Zarządu OSP w składzie: Prezes- dh Ewa Ziora, Wiceprezes-naczelnik- dh Robert Pełka,Wiceprezes- dh Mariusz Pełka , Z-ca naczelnika- dh Krzysztof Minkina, Skarbnik- dh Kamil Ratman, Sekretarz- dh Anna Chruścicka, Gospodarz- dh Bartosz Zgrzeblak, Członek zarządu- dh Adam Fazan, Członek zarządu- dh Stanisław Bryk. Komisji Rewizyjnej OSP w składzie: Przewodniczący- dh Krzysztof Ratman, Wiceprzewodniczący- dh Łukasz Musiał, Członek komisji dh- Artur Furmański.