OSP Kamienica Polska Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica Polska

Tablica ogłoszeń

Kultywowanie tradycji narodowych jak i regionalnych przez każdego z nas, powinno być priorytetem, niezależnie od panującej mody czy zmian, których ciągle jesteśmy świadkami. OSP Kamienica Polska miała to szczęście, ze stworzono jej możliwość podtrzymywania i krzewienia kultury oraz tradycji poprzez muzykę, czego przejawem było powołanie do życia orkiestry dętej już w 1905 roku.-                                                                            ORKIESTRA DĘTA OSP KAMIENICA POLSKA
ZAPRASZA wszystkie dzieci, młodzież na bezpłatną naukę gry na instrumentach dętych od podstaw, a także potrafiących grać. Wszystkich, którzy chcieliby wstąpić w szeregi orkiestry dętej prosimy o kontakt telefoniczny. Zapraszamy!!!